eerstehulpbijwerk.nl

3 tips om je medewerkers te motiveren

De sleutel tot een succesvol bedrijf ligt in handen van de werknemers, zij moeten namelijk het werk uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat uw werknemers gemotiveerd worden en blijven. Maar hoe motiveer ik mijn werknemers? Daar ga ik u in dit artikel mee helpen. Hieronder volgen namelijk 10 tips om uw werknemers gemotiveerd te houden.

1: Stel geen onrealistische doelen

Het is voor een werknemer ontzettend demotiverend als een doel niet kan worden behaald. U kunt het zich wel voorstellen: je bent constant met iets bezig en het komt maar niet af. Daarom is het belangrijk dat u uw werknemers niet opscheept met ladingen werk. En als er toch veel werk is doet u er goed aan om dit in stukjes te hakken, maak er subdoelen van die te overzien zijn.

2: Durf werknemers vertrouwen te geven

Voor het zelfvertrouwen van een werknemer is het goed om zelfstandig dingen te doen en uit te vinden. Als u werk uit handen durft te geven zal dit het zelfvertrouwen van een werknemer significant verhogen. Bovendien hoeft u door werk uit handen te geven niet het overzicht kwijt te raken. Door realistische doelen te stellen en periodieke evaluaties te houden behoudt u gewoon de controle.

3: Geef regelmatig complimentjes

Het is voor een werknemer ontzettend prettig als hij/zij ervaart dat zijn werk wordt gezien en dat het bovendien gewaardeerd wordt. Daarom is het goed om niet te zuinig te zijn met complimenten. Anderzijds moeten het wel terechte, inhoudelijke complimenten zijn, want een werknemer zal anders snel genoeg door hebben dat u hem/haar probeert te paaien

4: Laat werknemers meedenken bij beslissingen

Als u uw werknemers betrekt bij beslissingen zullen zij zich meer betrokken voelen met het beleid van uw bedrijf. Door deze betrokkenheid zullen zij zich meer inspannen om doelen voor dit beleid te halen.

5: Communiceer goed en tijdig

Bij niet alle bedrijfsbeslissingen kunnen alle medewerkers betrokken worden. Toch is het goed om uw werknemers op tijd op de hoogte te brengen van deze bedrijfsbeslissingen. Hiermee geeft u ze namelijk het idee dat ze onderdeel zijn van het bedrijf in plaats van een, alleen maar uitvoerende, buitenstaander.

6: Stimuleer ontplooiing en creativiteit

Geef uw werknemers de ruimte en mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld cursussen of doorgroeimogelijkheden aan te bieden.

7: Zorg ervoor dat de werkomstandigheden goed zijn

Medewerkers zullen zich niet volwaardig en serieus genomen voelen als u ze laat werken met bijvoorbeeld oude computers en software. Daarom is het goed om ervoor te zorgen dat het werkmateriaal up-to-date is.

8: Successen vieren

Door bij behaalde successen borrels en/of feestjes te organiseren kunt u uw medewerkers ontzettend motiveren. Ze hebben dan namelijk het idee dat hun werk gezien wordt.

9: Geef als manager het goede voorbeeld

Als u als manager er de kantjes van af loopt zal dit slecht overkomen op uw personeel. Geef daarom het goede voorbeeld. Want hoe kan als je manager verwachten dat je personeel overwerkt als je zelf altijd om vijf uur naar huis gaat?

10: Benader ieder werknemer persoonlijk

Iedere werknemers is natuurlijk anders. Daarom is het goed om met elke werknemer anders om te gaan. Kijk dus naar wie de persoon achter je werknemer is en pas daar je motivatiemanier op aan.

 

Mobiele versie afsluiten