Optimale samenwerking dankzij de scrum werkmethode

Optimale samenwerking dankzij de scrum werkmethode

In de zoektocht naar effectieve methoden om efficiënt te werken komen meer en meer bedrijven uit bij scrum. Scrum is een werkmethode die valt onder ‘agile werken’, oftewel behendig werken. Dit betekent dat je als team of bedrijf snel kunt schakelen in een veranderlijke situatie en kunt inspelen op nieuwe wensen, wetgeving of trends.

Scrum is een methode die al in de vorige eeuw werd ontwikkeld in de IT-sector, maar inmiddels vrij eenvoudig in iedere branche toepasbaar is.

Introductie tot scrum

Bij scrum wordt er gewerkt in kleine teams die in korte periodes (doorgaans maximaal enkele weken) toewerken naar een (tussen)doel. Aan het einde van een dergelijke periode (een ‘sprint’) wordt een product afgeleverd. Afhankelijk van de branche kan dit ook een dienst of tussenproduct zijn.

Tijdens een dergelijke sprint werkt het team intensief samen om dit doel te bereiken. Daarbij is er dagelijks een zogenaamde stand-up, een korte bijeenkomst waarbij wordt besproken wat men van elkaar nodig is en wat de progressie is.

Een team bestaat uit zo’n tien man in veel gevallen. Hierbij zijn de meeste teamleden een ‘gewoon’ teamlid, maar is er ook een scrum master en een scrum product owner.

Scrum master en scrum product owner

De scrum master en scrum product owner zijn doorgaans ervaren werknemers die ook al langere ervaring met scrum hebben. De scrum master is hierbij de leider, maar dan wel een dienende leider. Dit wil zeggen dat de scrum master er zorg voor draagt dat iedereen optimaal kan werken en kan toewerken aan het behalen van de doelstellingen.

Een scrum master is dus niet perse een autoritaire rol, maar een rol waarin je vooral helpt en mensen in hun kracht laat werken.

De scrum product owner is de kwaliteitsbewaker voor het product waaraan wordt gewerkt. De product owner vormt vaak ook de contactpersoon voor de klant, als deze er is. In sommige gevallen is de product owner zelfs in dienst bij de klant. Dit is vooral wanneer het gaat om een langdurige samenwerking.

Om scrum succesvol te implementeren is het belangrijk dat iedereen hiervoor een cursus/opleiding volgt. Voor de reguliere teamleden volstaat een basiscursus scrum. Voor de scrum master en scrum product owner zijn er aparte opleidingen die dieper in de materie gaan.

Reageren is niet mogelijk.